Polityka prywatności serwisu www.legendarz.pl

 1. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
  przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu
  www.legendarz.pl.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
  Przedsiębiorstwo Handlowe „AT” Aneta Zych z siedzibą w Poznaniu
  NIP 888 279 19 69, REGON 340466488, EDG 1654
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
  procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
  Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami
  prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa
  wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w
  przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych
  osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami
  umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w
  następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies”
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
  formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom
  trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam
  umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich
  danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które
  może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony
  danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach
  będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe
  działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis
  www.legendarz.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz
  regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.